دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: پرسشنامه ارزان ، پرسشنامه ، دانلود پرسشنامه

 

برای دریافت پرسشنامه ها لطفا موضوع درخواستی ایمیل یا پیامک بزنید

 

godarzi.2012@yahoo.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی

 دانلود پرسشنامه هوش معنوی
 
 دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال)
 
دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  (طولانی شدن تحصیل)
 
دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمان
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو
 
دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان
 
دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
 
دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی برنز
 
دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
 
دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی
 
 دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
 
 دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری
 
 دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
 
 دانلود پرسشنامه روحیه معلمان
 
 دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
 
 دانلود پرسشنامه سبک مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
 
 دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی
 
 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
 
 دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
 
 دانلود فرم ارزیابی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد
 
 دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان
 
 دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه)
 
دانلود پرسشنامه تریز
 
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت
 
دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرTQM
 
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی
 
دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
 
دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
 
دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان
 
دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
 
دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ
 
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره
 
دانلود پرسشنامه بهره وری
 
دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد
 
دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش استاد
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات
 
دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدریس
 
دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعلیم و تربیت
 
دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ
 
دانلود پرسشنامه اضطراب
 
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
 
دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده
 
دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
 
دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین
 
دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده
 
دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی

پرسشنامه های، تحصیلی شغلی+پرشنامه های سری

» پرسش نامه فعالیت کسب و کار خانگی
» پرسش نامه خود کارآمدی کسب و کار خانگی
» پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی
» پرسش نامه رفتار کارآفرینی
» پرسش نامه نگرش کارآفرینی
» پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی
» پرسش نامه استعداد شناختی کار آفرینی
» پرسش نامه فعالیت های کاریابی
» پرسشنامه خودکار آمدی کاریابی
» پرسشنامه باور های کاریابی
» پرسشنامه افکار ناکار آمد حرفه ای
» پرسش نامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی
» شاخص تیپ انیگرام-هادسون
» پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز
» تست بررسی ارزش های آلپورت شخصیت
» پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
» پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند
» پرسشنامه رغبت استرانگ
 مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج
 » تمایل به مقابله نوجوان با مشکلات تجربه شده(A-COPE)
» مقیاس درک مسئولیت فرزندی(RFR)
» مقیاس سوگ پیش از تولد(PGS)
» مقیاس مهرورزی والدین(PNS)
» مقیاس منبع کنترل والدینی(ploc)
» ابزار پیوند خانوادگی(PBI)
» پرسشنامه اقتدار والدینی(PAQ)
» ارزیابی رابطه والد- فرزند (PCRS)
» گزارش والدین(PR)
» تست عاطفه والدینی(PAT)
» چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه(MBPC)
» مقیاس رضایت والدینی کانساس(KPS)
» مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس(KFLS)
» شاخص نگرش های والدینی(IPA)
» شاخص ارتباطات خانواده(IFR)
» شاخص ارتباطات برادری و خواهری(ISR-IBR)
» مقیاس منبع کنترل جنینی(FHLC)
» مقیاس سنت های خانواده(FTS)
» فهرست روال روزمره زندگی و خط مشی های خانواده(FTRI)
» فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی(FRI)
» پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی(FILE)
» شاخص سرسختی خانواده(FHI)
» مقیاس عملکرد خانواده(FFS)
» مقیاس توانمند سازی خانواده(FES)
» مقیاس های ارزیابی شخصی بحران های خانوادگی(F-Copes)
» پرسشنامه مقابله خانوادگی(FCI)
» شاخص جشن های خانوادگی(FCEL)
» مقیاس آگاهی خانوادگی(FAD)
» ابزار سنجش خانواده(FAD)
» فهرست سنجش محیطی(EAI)
» مقیاس مقابله با بیماری فرزند توسط والدین(CHIP)
» مقیاس های تاکتیک های تعارض(CT)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» نگرش نسبت به آمادگی در باره مراقبت طولانی مدت(ATPLTC)
» پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان(AAPI)
» پرسشنامه حوادث و تغییرات زندگی نوجوان-خانواده(A-FILE)
» پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر(STMI)
» پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر(SSII)
» پرسشنامه توانبخشی همسر(SEI)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس رویدادهای ارتباطی(RES)
» مقیاس سنجش رابطه(RAS)
» پرسشنامه ارتباطات اولیه(PCI)
» پرسشنامه احساس مثبت(PFQ)
» مقیاس سو رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری فیزیکی)(PAPS)
» مقیاس عشق پر حرارات(PLS)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی)(PASPH)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی)(PASNP)
» مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری غیر فیزیکی)(NPAPS)
» مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر(MMLOC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» شاخص عدم ثبات زناشویی(MII)
» مقیاس شادمانی زناشویی(MHS)
» مقیاس پیروی از سنت های زناشویی(MSC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» فهرست سطح مقایسه ی زناشویی(MCLI)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» مقیاس تعارض زناشویی کانزاس(KMS)
» مقیاس رویدادهای فرضی حسادت برانگیز(HjPE)
» مقیاس برابری/عدم برابری(E/I)
» مقیاس سازگاری دوتایی(DAS)
» مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل(DCFS)
» مقیاس سازگاری زوجین شاغل(DECS)
» شاخص رضایت زناشویی(IMS)
» پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ-DQ
» مقیاس رقابت جویی(cs)
» پرسشنامه رضایت مراجع+Csq-8
» پرسشنامه قاطعیت+ai
» پرسشنامه پرخاشگری+aq
» مقیاس صمیمت+Is
» پرسشنامه وابستگی به دیگران+IDI
» حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده+Pss-fa
» حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان+Pss-fr
» پرسشنامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن+S-IPI
» مقیاس تاکتیک های تعارض
» پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان+YA-FIles
» آزمون عاطفه خود آگاه+Tosca-2
» ابزار پیوند والدینی+pbi
» مقیاس رابطه ولی-فرزندی+pcrs
» مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر+caf+cam
» پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی+PCSSI
» شاخص روابط برادر و خواهری+IBR+ISR
» پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده+MFAI
» شاخص احقاق جنسی هالبرت+HISA
» مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی+P-D
» مقیاس رویداد های رابطه نامزدی+Res
» پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر+Pfq
» مقیاس تمایز یافتگی خود+DsI
» مقیاس خانواده اصلی+Fos
» پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق+MII
» آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس+LWMAT
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+تجدید نظر شده+MCQ-R
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+MCQ
» شاخص رضایت زناشویی+Ims
» مقیاس سازگاری زن و شوهر+Das
» مقیاس خرسندی زناشویی+mhs
» مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده+faces-III
» پرسشنامه انریچ:پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط و خشنودی +enrich+پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
» پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

 پرسشنامه های روانشناسی مثبت

 » پرسشنامه کیفیت زندگی فرم بهداشت جهانی+26 سوالی
» آزمون سخت رویی کوباسا
» پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت +چارلز. لی . شیفر
» پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
» مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون
» پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ویژه مردان
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ویژه زنان
» پرسشنامه سازگاری
» پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان
» assertiveness+پرسشنامه
» آزمون هوش هیجانی+«بار– اُن»+۹۰ سوالی
» آزمون هوش هیجانی+20 سوالی
» پرسشنامه سلامت عمومی
» پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
» پرسشنامه شکیبایی
» پرسشنامه خود شناسی
» پرسشنامه استرس
» پرسشنامه کنترل خشم
» چک لیست بهداشت روانی+دانلود

 پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی

 » پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
» مقیاس خود پنداره ی کودکان
» پرسش نامه خود پنداره
» مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر
» آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند
» آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط
» مقیاس های استرس کودرون
» هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)
» چک لیست بهداشت روانی
» آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
» مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI
» آزمون افسردگی کودکان ماریاکو
» پرسشنامه افسردگی بک
» آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
» مقیاس عزت نفس آیزنک
» مقیاس عزت نفس روزنبرگ
» پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت))
» پرسشنامه اضطراب امتحانTAI
» مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
» آزمون خودسنجی اضطراب زانک
» آزمون اضطراب وجودی گود
» آزمون اضطراب کتل
» مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
» پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث
» آزمون بررسی ارزش ها
» پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)
» آزمون شخصیت+نوع A
» آزمون شخصیت نوع A وB
» آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
» پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری
» آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2
» پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
» آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل
» پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان
» پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI
» پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
» پرسشنامه پرخاشگری+AGQ
» مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
» پرسشنامه شخصیتی وودورث
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ
» پرسشنامه اضطراب کتل
» پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
» پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
» پرسشنامه بحران هویت

دانلود پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

دانلود پرسشنامه سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزشگاه ها

ابعاد فرهنگ سازمانی که در این پرسشنامه مورد مطالعه قرار می گیرد:
خلاقیت
 خطر پذیری
 یکپارچگی و انسجام
 کنترل و سرپرستی
 سیستم پاداش
 الگوهای ارتباطی
 رهبری
 حمایت
 هوش
 پدیده تعارض
 
دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری در میان مربیان کشتی

 دانلود پرسشنامه سنجش میزان نگرش به موفقیت مربیان

 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی
دانلود پرسشنامه عزت نفس زندا ◄ 40 سوال

 دانلود پرسشنامه مقیاس خود کارآمدی کودکان ◄ 22 سوال

 عنوان : پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی کودکان

  دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی ◄ 47 سوال

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر راتوس ◄ 30 سوال

 دانلود پرسشنامه خود پنداره-خویشتن شناسی مدیران - راج ساراسوت ◄ 48 سوال

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزشیابی علائم روانی SCL90 دارگوئیس ◄ 90 سوال

  عنوان : پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه) Beck Depression short Inventory BDI-S

 

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ◄ 13 سوال

دانلود پرسشنامه افسسردگی بک (Beck) - فرم بلند ◄ 21 سوال

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی بر اساس افکار خودکار ◄ 30 سوال

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی ویلیام زونگ ◄ 20 سوال

 دانلود پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی ◄ 28 سوال

 عنوان : پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی BPS Test

 دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ◄ 21 سوال

 

پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه تعهد شغلی - تعهدشغلی

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه سبک فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)

پرسشنامه نظم جویی هیجان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر ...از رسانه های آموزشی

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد - لیورپول

پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده

پرسشنامه آداب موفقیت

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

پرسشنامه عملیات مدیریت

پرسشنامه ارزش

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)

پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه فعالیت ورزشی

پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه ارزیابی استرس

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی

پرسشنامه اثربخشی گروهی

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان

آزمون mmpi (فرم کوتاه)

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار از شغل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)

پرسشنامه فرهنگ کلاس

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه قدرت حرفه ای

پرسشنامه قدرت ریسک

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

پرسشنامه هدفگذاری

پرسشنامه حل مسئله

پرسشنامه حل تضاد

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خویشتن شناسی

پرسشنامه خودشناسی

LCPپرسشنامه

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

مقیاس اضطراب شیهان

مقیاس عشق

مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس کنترل درونی - بیرونی راتر

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت زمان

آزمون مکعب های کهس

پرسشنامه موفقیت/ارتقاء

پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

پرسشنامه نگرش اقتضایی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نیاز

پرسشنامه نیازها

آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین

پرسشنامه نیازهای ERG

آزمون نیازهای کارکنان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه الگوهای رفتاری

پرسشنامه پذیرش تغییر شغل

پرسشنامه پیرو مؤثر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری در کلاس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی انریش

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری 2

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی

پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش ساختار کار

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب

آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای

پرسشنامه شناخت ارزشها

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه شناخت شغل

پرسشنامه شناخت تیم کاری

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شنود مؤثر

پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)

پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)

پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر

پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج

پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان

پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان

پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی زنان روستایی در تشکل های اقتصادی - اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه طراحی شغل

پرسشنامه توانایی شهودی

پرسشنامه تضاد شغل

پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟

پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه آزمون تورنس

پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر

پرسشنامه تست میزان شجاعت

پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه ابعاد موفقیت

پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان

پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه نظر خواهی از سرگروههای آموزشی و دبیران زبان انگلیسی در رابطه با کتاب زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

پرسشنامه نشاط

پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز

پرسشنامه مدل تعالی الماس

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان نهاد های تربیت بدنی و ورزشی

پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان و والدین

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)

پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان

پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی

پرسشنامه تست ابراز وجود ASA

پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعین سبک مدیریت

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه خشونت علیه زنان

پرسشنامه رشد پدیده اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه سبک های دلبستگی

پرسشنامه سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصمیم گیری

پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری

پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

پرسشنامه اضطراب و انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی

پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه CBCL آخن باخن

پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری

پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)

پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

پرسشنامه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان در سنین دبستان

پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

پرسشنامه جهاد اقتصادی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلونMCMI-II

پرسشنامه چند محوری شخصیتی مینه سوتاMMPI

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPIS)

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

پرسشنامه طرح رفتاری B و A بورتنز

پرسشنامه علایم مرضی کودکان

پرسشنامه کفایت شخصی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان

پرسشنامه سابقه علایم اختلال بیش فعالی کم توجهی در کودکی CSI

پرسشنامه افسردگی کودکانCDS

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین

پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمینCPRS

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری مربی

پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان توسط مربی

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین و همکاران

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم

پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان

پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب


 
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: دانلود پرسشنامه رایگان ، پرسشنامه ، پرسشنامه ارزان ، دانلود پرسشنامه

پرسشنامه متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پایان‌نامه رشته مدیریت است. پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف دار که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(حافظ نیا،1377).

جهت نگارش پرسشنامه برای پایان نامه ابتدا باید موضوع مورد بررسی به مولفه‌های آن تجزیه شود. مثلا وقتی موضوع بررسی کیفیت زندگی کاری است باید مولفه‌های موجد کیفیت مانند رضایت، انگیزش، خلاقیت را در نظر گرفت. هر یک از این مولفه‌ها یک فرضیه یا سوال تحقیق را می‌سازند. در مرحله بعد باید برای هر مولفه یک مجموعه آیتم را شناسائی کرد. برمبنای نظریه چرچیل (1979) برای ایجاد یک مقیاس زمانیکه ابعاد شناسائی شدند باید مجموعه ای از آیتم ها در ارتباط با هر بعد ایجاد گردند(سین و دیگران،2005). زمانیکه مجموعه آیتم‌ها را شناسائی کردید باید با نظر اساتید و متخصصین به یک جمع بندی برسید و پرسشنامه مقدماتی را تدوین کنید.

 

 اجزای پرسشنامه

هر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سوالات عمومی و تخصصی است. سوالات عمومی مشخصات فردی پاسخ دهندگان را در بر میگیرد. این سوالات عبارتند از: جنسیت، سن، مرتبه سازمانی، وضعیت استخدامی و میزان تحصیلات.
سوالات تخصصی بخش اصلی پرسشنامه است که براساس مولفه‌های تشکیل دهنده موضوع شکل گرفته است. جهت امتیاز دهی و ارزش گزاری کمی پاسخ‌های سوالات تخصصی از طیف لیکرت استفاده می‌شود.

گزینه انتخابی بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
امتیاز 1 2 3 4 5

نمره دهی به سوالات در طیف لیکرت

 

روایی پرسشنامه

مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی،1378). در پایان نامه‌های مدیریت عموماً برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده می‌شود. 


 
برخی از عناوین جهت بالابردن بازدید وبلاگ-برای هر سفارش هر پروژه لطفا ایمیل بزنید
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: دانلود پرسشنامه رایگان ، پروژه چیدمان فروشگاهی ، پرسشنامه ، طراحی و چیدمان فروشگاه

 

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................- بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................- برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی- بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................- بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.....................- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................- رابطه  هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................- ارزیابی طرح مدارس هوشمند براساس الگوی ارزشیابی سیب- بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در .........................- موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در ................................- عوامل تعیین کننده یادگیری خودآموز در مدارس هوشمند و اثربخشی ابزار خود رهبری در رشد یادگیری خودآموز- بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارائه برنامه ریزی درسی از دیدگاه .......................- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب- بررسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در ..................... http://www.blogfa53.blogfa.com/post-218.aspxنمونه پایان نامه های دکتر عباسیارزیابی اثربخشی قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه امنیت فاوا در یگان های ودجا استان فارستعیین سطح نیازهای کارکنان کارخانه ساخت اپتیک صنایع الکترونیک شیراز بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلوبررسی تاثیر نظام مدیریت مشارکتی بر بهره وری کارکنان صنعت مکانیکبررسی مسائل انتقال دانش از شرکت های فناور محور و رسوب دانش در صنعت جنگالبررسی و تعیین عوامل کلیدی رضایت شغلی و اولویت بندی آنها در صنعت مکانیک به روش AHPتاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارزتعیین میزان سهم عوامل موثر بر رشد شرکت های کوچک و متوسط در خوشه های صنعتی استان اصفهانبررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز)بررسی عوامل موثر در بازدید از نمایندگی و تاثیر آنها بر نیات و مقاصد رفتاری مشتریان (مطالعه موردی نمایندگی های تلویزیون LCD از محصولات سونی در شیراز)بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر فروش LCD SONY در استان یزدبررسی تاثیر اجرای مدل تعالی EFQM بر بهبود عملکرد در گروه صنعتی بارزبررسی میزان سهم عوامل موثر بر بهره وری صنایع بازیافت کاغذ در شرکت های صنایع کوچک استان خراسان رضویبررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از دیدگاه روابط مشتری-کارمند (مورد مطالعه: صنعت بانکداری-بانک پاسارگاد)بررسی تاثیر شهرت بانک روی رفتار شهروندی مشتری (در بانک کشاورزی شهر کرمان)بررسی موقعیت استراتژیک و ارائه استراتژی بازاریابی  مناسب جهت شرکت سپاهان باطریبررسی رابطه میان نگرش ها و اعتقادات مصرف کنندگان به تبلیغات اینترنتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)بررسی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی ایرانNormal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}بررسی روش های افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهینه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )بررسی موانع تصمیم گیری عقلائی در میان مدیران مالی ادارات و سازمان های دولتی شهرستان های کرمانبررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان بانکهای دولتی شهر شیرازبررسی عوامل موثر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی روش های موجود ارزشیابی کارکنان و ارائه مدل مناسب در صنعت ارتباطاتطراحی مدل برای پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع قطعات الکترونیک شیرازبررسی رابطه بین تعهد سازمانی با سطوح سلسله مراتب نیازهای مازلو در مجموعه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایرانتدوین برنامه ریزی استراتژیک و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهیبررسی و شناخت عوامل موثر بر کاهش چرخه لجستیک کالا در شرکت صنایع الکترونیک شیراز و ارائه راهکارهای مناسبتدوین استراتژی آموزشی برای شرکت صا شیرازارزیابی عوامل موثر بر اثر بخشی نظام نگهداری نیروی انسانی در صا شیرازبررسی رابطه بین هوشمندی سازمانی و چابکی تولید در صنایع غذایی استان فارسبررسی رابطه عوامل موثر بر قصد خرید بلیط قطار آنلاین در شهرستان مشهدبررسی تاثیر هوش هیجانی کارکنان بر میزان فروش شرکت های بیمه : مطالعه موردی کرمانارزیابی چابکی صنعت فولاد استان خراسان با یک رویکرد فازیکمی سازی پنج نیروی رقابتی پورتر جهت پشتیبانی از تدوین و انتخاب استراتژی رقابتی ( مطالعه موردی: شرکت ایرانخودرو)بررسی میزان عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانک کشاورزی شهرستان ممسنیبررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ملی شیراز با استفاده از مدل پنج بعدی سروکوال (SERVQUAL )بررسی میزان عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک صادرات بندرعباس)بررسی تاثیر بازارگرایی ادراکی مشتریان بر وفاداری آنان در بانک کشاورزی شهر کرمانبررسی میزان رابطه عوامل موثر در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی فروشگاههای زنجیره ای شهر کرمانسنجش رضایت مشتریان در شرکت بیمه دانا شعبه کرمان  با استفاده از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدماتبررسی تاثیر تصمیمات مدیریت عملیات استراتژیک بر عملکرد بیمارستان های خصوصی کشورشناسایی و بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری نگرش های اولیه در راستای توسعه برند شرکت پگاه کرمانبررسی نقش سرمایه اجتماعی در هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در نظام جامع مدیریت بحرانبررسی نقش جامعه شناسی مصائب جمعی در مدیریت بحران ناشی از حادثه در سازمان های مرتبطبررسی تاثیر خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک بر رضایت مشتریان در بانک های خصوصی استان کرمانبررسی و تبیین الگوی فرآیند انگیزشی محصول و ادراک ریسک مصرف کننده در بانک صادرات شهر کرمان   تصمیم گیری مدیران مدیریت نیروی انسانی تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی سازمان مدیریت نیروی انسانی بررسی تاثیر سبکهای رهبری مدیران بر عملکرد دبیران در دبیرستانهای استان آذربایجان مدیریت منابع انسانی بررسی عوامل موثر بر گرایش به ترک خدمت آموزشیاران و معلمین سازمان نهضت سواد آموزی استان آذربایجان غربی مدیریت نیروی انسانی نقش مولفه های ارزشی در کاهش فشار عصبی (استرس زدایی ) مدیریت نیروی انسانی بررسی تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان مدیریت تحول بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی بررسی عوامل ساختار سازمانی موثر در بهره وری نیروی انسانی و ارائه الگوی بهینه استان مرکزی مدیریت نیروی انسانی بررسی اثرات ساختار بر بهره وری در صنعت سیمان ( مطالعه تطبیقی در سیمان دورود) سیستم های اطلاعاتی بررسی موانع ارتقاء شغلی زنان به پستهای مدیریت مدیریت تحول بررسی الگوی رفتاری مشارکت جویانه ( شاخص های رفتاری مدیریت مشارکتی ) در متون اسلامی و تطبیق آن با وضعیت موجود سازمانهای دولتی سیستم های اطلاعاتی بررسی شیوه های انتخاب مدیران مدارس و ارتباط آن با کارایی سیستم های اطلاعاتی بررسی تاثیر بهبود کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی بررسی میزان اثربخشی سبک مدیریت مدیران مراکز مخابرات محلی تهران مدیریت تحول تاثیر عوامل و الگوهای ارتباطی بر تعارض در جهاد سازندگی قم مدیریت تحول بررسی ریشه های ساختاری تعارض در سازمانهای ماشینی - پژوهشی در نیروی انتظامی مدیریت تحول بررسی موانع و محدودیتهای  بکارگیری مدیریت مشارکتی و طرح الگوی مدیریت مشارکتی مدیریت تحول بررسی ارزیابی عملکرد در متون دینی (اسلامی) و ارائه الگوی مناسب برای سازمانهای اسلامی مدیریت تحول بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی در سطح واحدها مدیریت تحول بررسی ارزشیابی عملکرد در بیمارستان ولی عصر تویسرکان و ارائه یک الگوی مناسب دولتی تشکیلات و روشها طراحی الگوی برنامه ریزی نیروی انسانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیریت تحول بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی - بهداشت روانی و برداشت کارکنان نسبت به سبک مدیریتی مدیران ( نیروگاه فارس) مدیریت تحول بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارایی سازمان مدیریت تحول بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل TOPSIS براساس ارزیابی عملکرد مدیران در مهارتهای فنی ، ادراکی ، انسانی سیستم های اطلاعاتی بررسی عوامل موثر به مشارکت کارکنان و طراحی الگوی مناسب برای بهبود نظام پیشنهادات  سیستم های اطلاعاتی بررسی موانع بکارگیری نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز استان بوشهر سیستم های اطلاعاتی بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی  مدیریت تحول بررسی ارتباط بین انتخاب بر اساس شرایط احراز مدیریت و نقش آن بر کارایی سازمانهای آموزشی سیستم های اطلاعاتی بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی سیستم های اطلاعاتی بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بر بهره وری سازمان بسیج دانشجویی  سیستم های اطلاعاتی بررسی اثرات بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS بر بهره وری سازمان سیستم های اطلاعاتی بررسی تطبیقی نظام پرداخت در مدارس دولتی و غیر انتفاعی و آثار آن بر رضایت شغلی دبیران متوسطه شهرستان تبریز سیستم های اطلاعاتی اثر مکانیزه شدن بانکها بر روی بهره وری آنها  سیستم های اطلاعاتی تبیین الگویی عملی برای مدیریت فرهنگ سازمانی  مدیریت تحول بررسی علل و عوامل موثر در ارتقاء بهره وری در آموزشگاههای دولتی و غیر دولتی کار و دانش استان قم مدیریت تحول بررسی مقایسه ای آثار خصوصی سازی بر ساختار سازمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی و شرکت جهاد نصر استان گیلان تشکیلات و روشها بررسی نقش طراحی شغل بررضایت مشتریان بانکهای استان قم مدیریت مالی بررسی موانع بودجه بندی در استان ایلام و ارائه راهکار مناسب مدیریت تحول بررسی موانع و تنگناهای ارتباطی بین فردی در شرکت گاز ایران مدیریت تحول بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنعت پلاستیک قم مدیریت تحول مشارکت و نقش آن در بهره وری کارکنان دانشگاه مازندران تشکیلات و روشها بررسی و مقایسه نظام جبران خدمات مالی و غیر مالی بر جذب و حفظ نیروی متخصص شهرداری اصفهان مدیریت تحول بررسی عوامل موثر بر کارایی کارکنان (زنان و مردان) نساجی استان قم تشکیلات و روشها بررسی تاثیر دوره های باز آموزی به عملکرد کارکنان سازمان صدا و سیما تشکیلات و روشها بررسی مشکلات و تنگناهای اجرای رویکرد TPS در برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان تشکیلات و روشها بررسی تطبیقی  دیدگاه مدیران ، اساتید و کارمندان در مورد رابطه کنترل با رضایت شغلی در دانشگاه اراک ، مجتمع آموزش عالی قم و دانشگاه آزاد اسلامی اراک تشکیلات و روشها بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در بهره وری نیروی انسانی تشکیلات و روشها تاثیر اصلاح نظام بودجه ریزی کشور بر چگونگی بودجه ریزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیلات و روشها طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه در اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در شرکت ساپکو تشکیلات و روشها بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری مطالعه ای در اداره مرکزی و دانشکده های دانشگاه تهران تشکیلات و روشها بررسی موانع ایجاد نظام مدیریت مشارکتی در صنعت استان قم تشکیلات و روشها بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اجرای نظام پیشنهادات در سازمانهای خصوصی و عمومی (دولتی) مدیریت مالی بررسی و مطالعه تطبیقی اثربخشی نظام پیشنهادات مدیریت مالی بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان مدیریت مالی بررسی میزان اتکاء اعتباردهندگان به صورتهای مالی واحدهای اقتصادی در اعطای تسهیلات در شهرستان شیراز مدیریت مالی مقایسه اثربخشی ساختار سازمانی صندوق رفاه دانشجویان سیستم های اطلاعاتی بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات در کوچک سازی سازمان مدیریت مالی اثرات خصوصی سازی در شرکت کشتیرانی جمهوری از ایران مدیریت مالی بررسی ارتباط ساختار ( ارگانیک و مکانیک ) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجاء تشکیلات و روشها بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب شرکت مخابرات در استان قم مدیریت منابع انسانی بررسی رابطه پاسخگویی سازمانهای محلی و اعتماد عمومی نسبت به آن سازمانها مدیریت مالی بررسی کیفیت خدمات شرکتهای آب و گاز قم سیستم های اطلاعاتی به کارگیری و ارزیابی روش SSADM در طراحی و شناخت سیستم ها مدیریت منابع انسانی بررسی ساختار مدیریت بحران در حوزه بحرانهای اجتماعی (قومی و مذهبی ) و ارائه الگوی مطلوب برای مدیریت این بحرانها در استان آذربایجان غربی سیستم های اطلاعاتی بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و بازآفرینی دولت تشکیلات و روشها بررسی وضعیت پاسخگویی عمومی سازمانهای خدماتی دولتی قبل و بعد از خصوصی سازی سیستم های اطلاعاتی بررسی تاثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان ( مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم ) سیستم های اطلاعاتی رابطه فن آوری اطلاعات و ساختار سازمان تامین اجتماعی سیستم های اطلاعاتی شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران مدیریت منابع انسانی بررسی روند تغییرات نیروی انسانی اثربخش دولتی در دستگاه های اجرایی سیستم های اطلاعاتی بررسی کیفیت خدمات داخلی و تاثیر آن بر قابلیت خدمات رسانی کارکنان سیستم های اطلاعاتی ارزیابی دوره های آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه کارکنان سیستم های اطلاعاتی شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری دیدگاه x و y مدیران مدیریت منابع انسانی رابطه تبدیل ساختار نیروی انسانی و اثربخشی در اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری       حقوق عمومی سیر تکوین دیوانسالاری در نظام اداری ایران مدیریت منابع انسانی اثرات ایزو 9002 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت  مدیریت تحول بررسی مقایسه ای رابطه شغلی کارکنان با رضایت مشتریان نیروی انسانی "بررسی وضعیت سلسه مراتب نیازهای آبراهام مازلو در منابع انسانی سازمانی وزارت جهاد کشاورزی استان تهران" مدیریت تحول "بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مالی و اداری شرکتهای نساجی کاشان" مدیریت تحول "بررسی ارتباط بین ویژگیهای رفتاری و سبکهای ارتباطی کارآفرینان در صنایع غذایی استان قم" مدیریت تحول بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات استان خراسان (جهاد کشاورزی گناباد)" نیروی انسانی "سنجش کیفیت خدمات در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه" نیروی انسانی "بررسی و تحلیل رابطه بین حوزه کارکنان در مدل EFQM در شرکتهایی که در سطح ملی اقدام به پیاده سازی مدل نموده اند (از نظر ارزیابان)" مدیریت تحول "بررسی و سنجش مولفه های اخلاق کار و میزان رضایت ارباب رجوع" نیروی انسانی بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی مدیریت تحول "بررسی ارتباط بین کار آفرینی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد در سازمانهای غیر دولتی زنان" مدیریت تحول بررسی و ارائه روشی جهت اندازه گیری و ارتقاء رضایت مندی طرفهای ذینفع شرکت گاز استان قم نیروی انسانی بررسی میزان اثر بخشی طرح تکریم مردم و جلب رضلیت ارباب رجوع در نظام اداری در شرکت عملیات اکتشاف نفت نیروی انسانی سنجش سطح تعالی سازمانی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراستان رضوی با مدل الماس تعالی تشکیلات و روشها شناسایی رفتار شهروندی سازمانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد در سازمانهای استان قم  مدیریت تحول رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان تشکیلات و روشها بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود مدیریت تحول بررسی رابطه بلوغ افراد با تمایل به پذیرش عدالت حق مدار (براساس نهج البلاغه) مدیریت منابع انسانی بررسی ساختار فرایند زنجیره عرضه و نقش آن در کیفیت عرضه محصولات ( رضایت مشتری) در کارخانه مواد غذایی بهارنائین تشکیلات و روشها بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان قم در سال 85-1384 (تحلیل موانع و عوامل بازدارنده مشارکت) مدیریت تحول بررسی رابطه ویژگیهای فردی و سازمانی کارکنان با میزان پذیرش تغییر از سوی آنها در اداره پست منطقه 13 تهران مدیریت تحول بررسی رابطه پاسخگویی و بهبود عملکرد ( مطالعه ای در شهرداری مشهد ) مدیریت تحول طراحی ساختار سازمانی مطلوب برای مراکز رشد انکوباتورهای دانشگاهی  تشکیلات و روشها "بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران دبیرستانهای منطقه 9 شهر تهران" مدیریت تحول بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قم  مدیریت نیروی انسانی انتخاب روشی جهت ارزیابی عملکرد در سازمان تامین اجتماعی و پیمایش آن مدیریت نیروی انسانی بررسی ارتباط بین ویژگیهای سازمان یادگیرنده و مشخصات کلیدی مشاغل مبتنی بر مدل JCM مدیریت اجرایی - بازاریابی بررسی و تحلیل عوامل و فاکتورهای نرم تاثیر گذار بر آینده تقاضای خودرو سواری و ارائه مدل مدیریت نیروی انسانی بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی دانشگاه زنجان مدیریت اجرایی - استراتژیک بررسی موانع نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهر تهران مدیریت اجرایی بررسی و مطالعه رابطه هوش عاطفی مدیران و میزان اعتماد زیردستان به آنان در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی در سازمان های جهاد کشاورزی استان قم ) مدیریت تحول ( بررسی اثر انواع استخدام بر بهره وری کارکنان ستادی دولت (مطالعه موردی در دو وزارتخانه نفت و علوم ،  تحقیقات و فناوری مدیریت تحول بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره گیری از IT در سازمانهای منتخب مدیریت نیروی انسانی بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و اثربخشی رهبری (در سازمانهای منتخب استان قم) نیروی انسانی بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان کردستان  مدیریت تحول بررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان قم مدیریت تحول طراحی مدل روابط عمومی کارآمد در سازمانهای دولتی استان مازندران نیروی انسانی بررسی ارتباط بین سبک های مذاکره مدیران با اثربخشی آنان در صنایع کوچک و متوسط  ( SMEs ) استان قم مدیریت تحول شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی مدیریت نیروی انسانی بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان مدیریت تحول بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در سازمان خصوصی سازی ایران مدیریت تحول بررسی ارتباط بین سبک های شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی استان قم مدیریت اجرایی - استراتژیک   « بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه منطقه آزاد قشم»   مدیریت نیروی انسانی بررسی تاثیر ابعاد توانمندسازی کارکنان و کارآیی آنها در شعب بانک پارسیان شهر تهران  مدیریت اجرایی-بازاریابی پیش بینی فروش شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز با استفاده از رویکرد مدیریت مسیر فروش مدیریت اجرایی-بازاریابی ارائه چهارچوبی برای انتخاب اعضای کلانال بازاریابی ( با مطالعه موردی صنایع غذایی مدیریت اجرایی نیازسنجی تحول استراتژیک سازمان هواشناسی کشور از بعد تکنولوژی مدیریت تحول آسیب شناسی تسهیم دانش در سازمان تشکیلات و روشها بررسی بهره وری اجرای اتوماسیون اداری در شرکت ملی حفاری ایران تشکیلات و روشها سنجش کیفیت ارائه خدمات در استانداری استان مازندران از نظر مشتریان تشکیلات و روشها آسیب شناسی ساختار و تشکیلات (سازمان متولی) طرح کاداستر از بعد فناوری  مدیریت تحول آسیب شناسی فرایند تصمیم گیری عقلایی مدیران سازمان بهزیستی شهر تهران تشکیلات و روشها آسیب شناسی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان های دولتی استان قم (شهرقم) تشکیلات و روشها بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمان در شرکت های تابعه وزارت نفت مدیریت نیروی انسانی بررسی ارتباط بین نگرش به تسهیم دانش و رفتار کارآفرینانه در کارکنان در صنایع غذایی استان قم مدیریت اجرایی-بازاریابی بررسی رابطه بین تیپ شخصیت A و B  و سبک مدیریت (در سازمانهای منتخب) مدیریت نیروی انسانی بررسی ارتباط بین دولت الکترونیک و ویژگیهای حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی استان یزد مدیریت نیروی انسانی طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته در شرکتهای مشتری محور تشکیلات و روشها بررسی رابطه ی بین آموزشهای ضمن خدمت و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرکت گاز استان قم) مدیریت تحول بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل Big-5 مک کری و کوستا (در سازمانهای منتخب) تشکیلات و روشها بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری سازمانی و توانمند سازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران مدیریت تحول  بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مدیریت نیروی  انسانی بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان راهداری و حمل و نقل استان تهران مدیریت نیروی انسانی شناسایی وبررسی درجه تاثیر عوامل فشارهای روانی دربین خانواده های جانباز 70/. به بالا و ارائه راهکارهای مقابله باآن در استان قم مدیریت تحول « بررسی رابطه بین معنویت(ارتباط فرا فردی) و تعهد سازمانی»  تشکیلات و روشها بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش سازمانی دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی دانلود پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پژوهش دانلود پرسشنامه آموزش الکترو نیک و برنامه درسی دانلود پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی دانلود پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دانلود پرسشنامه جو سازمان دانلود پرسشنامه سنجش پیچیدگی در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو  دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو و مولفه های آن دانلود پرسشنامه خودراهبری در یادگیری دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن دانلود پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو و مولفه های آن دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(توانمند سازی) دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی  و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و مولفه های آن  دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی  دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر  دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس  دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)  دانلود پرسشنامه روحیه معلمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه روحیه معلمان - لاتین (100 گویه ای) دانلود پرسشنامه افسردگی زونگ دانلود پرسشنامهافسردگی دانشجویان USDI دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون  دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن  دانلود پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو  دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر  دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون  دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی (ساعتچی و هومن)  دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی  دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی  دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان دانلود پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن  دانلود پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد  دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان دانلود پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه خلاقیت دانلود پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین) دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)  دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه)  دانلود پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ)  دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانلود پرسشنامه سازگاری بل دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس دانلود پرسشنامه تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS دانلود پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر دانلود پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران دانلود پرسشنامه خود گسستگی دانلود پرسشنامه خود شکوفایی دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده دانلود پرسشنامهخود پنداره کودکان پیرز - هریس دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن دانلود پرسشنامه منبع کنترل دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز دانلود پرسشنامه هوش معنوی مولفه ها و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه هوش هیجانی دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار آن دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی 1 دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی 2 دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرTQM و مولفه های آن دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون و مولفه های آن دانلود پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی مولفه های آن دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه باورهای شخصی-الیس دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ دانلود پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن-لازاروس دانلود پرسشنامه قاطعیت-گمنریل و ریکی دانلود پرسشنامه وسواس فکری-گیب و همکاران دانلود پرسشنامه سخت کوشی- بارتون دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا و مولفه های آن دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز» دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر دانلود پرسشنامه مهارتهای زندگی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ دانلود پرسشنامه فراشناختی دانلود پرسشنامه نام تجاری(برند) دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث دانلود پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل دانلود پرسشنامه شخصیت مینه سوتا فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B دانلود پرسشنامه شخصیت خود شیفته دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره دانلود پرسشنامه بهره وری دانلود پرسشنامه مدیریت بحران دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی1 دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش استاد دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد 360 درجه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدریس دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعلیم و تربیت دانلود پرسشنامه رشد حرفه ای دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده دانلود پرسشنامه نگرش دینی دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری دانلود پرسشنامه فاصله قدرت مولفه های آن دانلود پرسشنامه توانمند سازی دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه اضطراب و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی  دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده و مولفه های آن دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان(1999) و مولفه ها دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (2010) و مولفه ها دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده دانلود پرسشنامه رضایت شغلی- استیفن رابینز و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-1991 و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq) دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان) دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانی دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجیپرسشنامه تعداد : 1401.             پرسشنامه رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تهیه و خرید گوشی همراه (موبایل) محقق ساخته چکیده | متن کامل2.             پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 3.             پرسشنامه توانمندسازمانی کارکنان محقق ساخته 4.             پرسشنامه سنجش و ارزیابی میزان انگیزه مدیریت در میان کارکنان سازمانی (جان ماینر و نورمن اسمیت) پرسشنامه استاندارد نویسنده (گان): جان ماینر و نورمن اسمیت تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل5.             پرشسنامه ابعاد چندگانه موفقیت زندگی کاری و شخصی پارکر و کوزمایر پرسشنامه استاندارد چکیده | متن کامل6.             پرسشنامه ارزیابی نگرش های فرهنگی اجتماعی هافستد محقق ساخته چکیده | متن کامل7.             پرسشنامه ارزیابی وضعیت مهارت های مدیران محقق ساخته چکیده | متن کامل8.             پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه محقق ساخته 9.             پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نتمیر Netemeyer, R. G., Bowles, J. S., MacKee, D. O., and McMurrian, R. (1997); Journal of Marketing, 61, نویسنده (گان): نتمیر Netemeyer تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل10.            دانلود پرسشنامه جو سازمانی حاکم بر سازمان  پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل12.            پرسشنامه ارزیابی و سنجش مولفه های شخصیتی کارآفرینان پرسشنامه محقق ساخته 13.            پرسشنامه توانایی مدیریت تضاد کارکنان سازمانی .. چکیده | متن کامل14.            پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی .. چکیده | متن کامل15.            پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی براساس مدل آلن و می یر(1990) و جرزگومز(2002) تعداد صفحات: 6 .2600 چکیده | متن کامل16.            پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش در افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی 17.            پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل18.            پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل19.            پرسشنامه بررسی تأثیرات استقرار عملی دولت الکترونیک در سازمان بر افزایش توانمندی های کارکنان پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل20.            پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت شغلی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل                پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز پرسشنامه استاندارد رابینز (1996) نویسنده (گان): رابینز چکیده | متن کامل22.            دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) چکیده | متن کامل23.            دانلود پرسشنامه مدل HOLSERV (مدل سروکوآل SERVQUAL در صنعت هتلداری) پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده | متن کامل24.            دانلود پرسشنامه مدل کانو (KANO) در صنعت هتلداری پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده | متن کامل25.            پرسشنامه 5 بعدی سروکوآل ( Servqual ) سنجش کیفیت خدمات چکیده | متن کامل26.            پرسشنامه بررسی وضعیت و ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون دنیسون چکیده | متن کامل27.            پرسشنامه بررسی رابطه رفتار اخلاقی فروش با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012 نویسنده (گان): Su-Hsiu Lin (ترجمه و تدوین: خواجه پور) 28.            دانلود پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن مدل ویکتور و کولن 29.            پرسشنامه میزان همگامی دانشگاه ها با توسعه پایدار مبتنی بر مدل FLA در سه سطح آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه پرسشنامه اقتباسی از مدل FLA چکیده | متن کامل30.            پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فازی دنیسون، . تعداد صفحات: 4 .. پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ارسالی کاربران نویسنده (گان): هرسی و گلداسمیت تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل32.            پرسشنامه رعایت مباحث اخلاقی در استفاده فناوری پرسشنامه اقتباسی از مدل ویکتور و کولن (1987) .. چکیده | متن کامل33.            دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت رهبری تحول آفرین در سازمان ها Bass &Avilio .. چکیده | متن کامل34.            پرسشنامه ارزیابی شخصیت کارکنان بر اساس مدل مک کری و کوستا (Big 5) مک کری و کوستا چکیده | متن کامل35.            دانلود پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش هیجانی بر اساس مدل پالمر و استوف پالمر و استوف نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل36.            پرسشنامه سنجش رضایت مشتری مبتنی بر مدل سروکوال (SERVQUAL) پرسشنامه اقتباسی از مدل سروکوال (SERVQUAL) چکیده | متن کامل37.            پرسشنامه بنیاد اروپایی کیفیت بنیاد اروپایی کیفیت نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل38.            دانلود پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل بوسلی و ویل (2002) 39.            دانلود پرسشنامه مدل الماس تعالی مدل الماس تعالی چکیده | متن کامل40.            دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس تحقیقات الونن و همکاران (2008) و می یر و دیویس (1999) و مک نایت و همکاران (2002) نویسنده (گان): .چکیده | متن کاملرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش ترجمه پرسشنامه انگلیسی مسلش چکیده | متن کامل42.            پرسشنامه اندازه گیری رضایت شغلی مینه سوتا مینه سوتا چکیده | متن کامل43.            دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای بر اساس مولفه های کادوزیر چکیده | متن کامل44.            پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکاران (2003) میلیمن و همکاران (2003) نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 45.            پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری پرسشنامه محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 3 .. چکیده | متن کامل46.            پرسشنامه بررسی میزان کارائی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد پرسشنامه محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل47.            پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد پرسشنامه محقق ساخته تعداد صفحات: 13 .3500 چکیده | متن کامل48.            پرسشنامه راهکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه گذاران پرسشنامه محقق ساخته .تعداد صفحات: 3 .. چکیده | متن کامل49.            دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی پرسشنامه محقق ساخته .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل50.            دانلود پرسشنامه انگیزش سازمانی پرسشنامه محقق ساخته . دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرسشنامه محقق ساخته  92.            پرسشنامه میزان ماندگاری و ادامه فعالیت صنایع و کارخانجات SME's  چکیده | متن کامل93.            دانلود پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعین از کتابخانه و خدمات ارائه شده در کتابخانه   94.            پرسشنامه سنجش و اندازه گیری ارزش برند سازمان های تجاری پرسشنامه محقق ساخته  95.            دانلود پرسشنامه طبقه بندی و رده بندی راهبردهای رقابتی و عمومی در سازمان ها پرسشنامه محقق ساخته  96.            پرسشنامه وضعیت واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای  97.            دانلود پرسشنامه سبک های مذاکرات سازمانی پرسشنامه محقق ساخته  98.            دانلود پرسشنامه میزان رضایت مندی از خدمات الکترونیک سازمانی و اتوماسیون پرسشنامه محقق ساخته  99.            دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان موسسات دولتی  100.          دانلود پرسشنامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد کارکنان پرسشنامه محقق ساخته    

 

ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانرایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمهانگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگان ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگان ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی 

تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان حلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان 

 

پروژه های علمی کاربردی - طراحی و چیدمان فروشگاه- چیدمان و طراحی فروشگاه

 

 طراحی و چیدمان فروشگاه

"اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی"

مقدمه :

 باتوجه به پیدایش وایجاد ساختار جدید و فن آوری نوین در بخش خرده فروشی و فروشگاهی ، شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است . علاوه برآن ، وجود تغییرات وسیع در نیازها و خواسته های  مشتریان ، فروشگا هها و برنامه ریزان را مجبور به توجه بیشتر به برنامه های بلند مدت و تفکر در خصوص برنامه استراتژیک نموده است .

 استراتژی فروشگاهی :

 اصطلاح استراتژی فروشگاهی عبارت است از میزان و فراوانی فعالیتهایی که در یک واحد فروشگاهی انجام می گیرد  به طور مثال فروشگاهها میتوانند فعالیت های خود را در خصوص استراتژی کالا ، استراتژی های انگیزشی و تشویقی ، استراتژی مالی ، استراتژی موقعیت و مکان فروشگاه ، استراتژی ارتباطالات مشتری و استراتژی  مارک تجاری تنظیم نمایند .

استراتژی فروشگاهی با شاخص هایی همچون اهداف بازار فروشگاه ، تعیین چارچوب و برنامه هایی به منظور افزایش رضایتمندی و دستیابی به اهداف بازار و تنظیم برنامه های اساسی فروشگاه بر روی ایجاد مزیت های رقابتی بادوام و با ثبات تعیین می گردد .

هدف بازار ، بخشی بندی بازار به سوی اهدافی است که در نتیجه آن برنامه های فروشگاه به سمت دستیابی و استفاده از منابع و شاخص های اساسی فروشگاه متمرکز گردد .

چار چوب فروشگاه نیز ترکیبی  از عوامل:

1-    کالایی

2-    خدمات پیشنهادی

3-    سیاست قیمت گذاری کالا 

4-    تبلیغات

5-     و برنامه های انگیزشی  = با رویکرد فروشگاهی است که  به نمایش و طراحی ارائه کالاها و موقعیت فروشگاه می پردازد.

در مفهوم فعالیت خرده فروشی و وفروشگاهی ، و در هنگام تدوین استراتژی توسعه ای 2 عامل( 1- مشتری 2- رقبا )  باید از سوی  فروشگاهها مورد توجه و تاکید قرارگیرد 

در بخش بندی بازار هدف نیز موقعیت فروشگاهها بیشتر درجهت تامین نیازها و خواسته های مشتریان است تا رقابت با رقبا ، بدین لحاظ ، فروشگاهها برای برآوردن نیازهای مشتریان بر روی این شاخص تمرکز نموده و تلاش می کنند تا این هدف به یک برنامه دائمی و متداول تبدیل شود .

ایجاد مزیت رقابت بادوام :

عامل نهایی یا رکن اصلی در استراتژی فروشگاهی ، رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت رقابتی بادوام است . مزیت رقابتی بادوام ، مزیتی است که در دراز مدت میتواند ثابت و پایدار بماند . ایجاد مزیت رقابتی ثابت و بادوام بدین مفهوم است که فروشگاهها برای جلو گیری از ورود رقبا به بازار هدف و مشتریان خود، حصاری ایجاد کنند و مانع از نفوذ رقبا به این بازار شوند با وجود اینکه فروشگاهها حصاری میان جاذبه های خود ایجاد می نمایند ، رقبا تلاش خواهند نمود که چنین حصاری را شکسته و در آن نفوذ نمایند .

در طول زمان ، تمامی مزیت ها به دلیل فشاری که از سوی رقبا ایجاد میشود . تضعیف خواهد شد : اما فروشگاههایی که این جاذبه ها و مزیت های را با دوام و ثابت کرده باشد ، چنین فشار و نیرویی را به حداقل می رساند و سود آوری فروشگاهها را در زمانهای طولانی تر تضمین می نماید .

در حقیقت ، ایجاد یک مزیت رقابتی با دوام و ثابت ، کلید بهبود عملکرد مالی در دراز مدت خواهد بود   پنچ فرصت هم برای فروشگاهها به منظور توسعه و ایجاد مزیت رقابتی بادوام عبارت است از :

1)      وفاداری مشتری .

2)      موقعیت و مکان فروشگاه 

3)      ارتباط با تامین کنندگان کالا 

4)      پرسنل وکارکنان متعهد و موثر 

5)      کارکردهای اجرایی کم هزینه 

مزیت های رقابتی با دوام بایددربرنامه های بلند مدت فروشگاهها قرارگیرند ، به نحوی که امکان کپی برداری آن توسط رقبا کاهش یابد .

الف- وفاداری مشتری     customer loyalty

 وفاداری مشتری درمفهوم تعهد مشتریان برای خرید از یک فروشگاه است درحقیقت مشتریان فروشگاهی را به فروشگاه دیگری ترجیح میدهند . مشتری وفادارکسی است که با وجود شرایط بهتر و نزدیک تر برای انجام عمل خرید مکان و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نماید 

v     روشهایی که فروشگاهها میتوانندمشتریان وفادار داشته باشند عبارتند از :

1)      موقعیت و جایگاه مناسب فروشگاه 

2)      خدمات وسیع و گسترده به مشتری 

3)      ارتقاء پایگاه داده های فروشگاه 

4)      عرضه کالاهای منحصر به فرد وویژه 

الف – 1) موقعیت و جایگاه فروشگاه   positioning  :

یک فروشگاه قادراست وفاداری مشتری را به وسیله ایجاد وتوسعه تصویری مطلوب از فروشگاه در ذهن او تقویت و استحکام بخشد که این عمل از طریق ( ارائه خدمات ویژه – طراحی زیبا -  نحوه فعالیتهای اجرایی و- و نحوه برخورد پرسنل) امکان پذیراست .در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه که در ذهن مشتری قراردارد . دارای ارزش است و یک عامل حیاتی و موثر محسوب میشود  نه آن تصوری که یک مدیر فروشگاه از واحد خود دارد . بنابراین فروشگاهها باید بدانند که چه تصوری درذهن مشتری نسبت به فروشگاه وجوددارد وآیا فروشگاه با خواسته های او هماهنگ و سازگار است .؟

الف – 2) سرویس و خدمات   services    :

فروشگاه هاباارائه سرویس وخدمات ویژه قادرهستند مشتریان خود را به فروشگاه وفادار نمایند اما باید بدانیم که ارائه خدمات و سرویس های مناسب و عالی بهمشتریان به صورت دائمی امری بسبیار دشوار استو ایجاد هماهنگی وسازگاری با پرسنل فروشگاه درجهت ارائه خدمات دشوار میباشد بدین سبب ارائه خدمات باید به شکل مکانیزه و ماشینی صورت پذیرد .

ارائه خدمات مناسب به مشتریان یک سرمایه گذاری محسوب شده و فروشگاهها را به یک شهرت رقابتی می رساندکه درنتیجه آن فروشگاهها با ارائه خدمات مناسب و عالی به مشتریان میتوانند به یک مزیت رقابتی بادوام و با ثبات دست یابند که در دراز مدت منافع قابل توجهی برای آنان به دنبال خواهد داشت .

الف -3) پایگاه داده های فروشگاه :

ایجاد پایگاه داده های فروشگاهی توسعه و عملیاتی کردن برنامه های فروشگاه و بهینه سازی آنها را به دنبال دارد ایجاد سیستم اطلاعات مشتریان تجزیه و تحلیل الگوی خرید آنها از طریق جمع آوری اطلاعات خرید و بررسی نیازها و خواسته های مشتریان و ارزیابی مستمر این پایگاهها ی اطلاعاتی به فروشگاهها در جهت برنامه ریزی فعالیت های خود مطابق با خواسته های مشتریان ورفع نیاز آنها و نهایتا" وفاداری مشتریان کمک قابل ملاحظه ای می نماید .

الف – 4) کالاهای منحصر به فرد و فوق العاده :

داشتن کالاهایی با مارک های تجاری عمومی برای توسعه وفاداری مشتریان کاری بسیار دشوار است زیرا رقبا نیز به این کالاها برای خرید دسترسی دارند و شما صرفا" با داشتن کالاهای ویژه ای که در انحصار شما باشد میتوانید از این اهرم برای ایجاد وفاداری ودر مشتریان استفاده نمایید.

ب) مکان و موقعیت فروشگاه  location  :

یکی ازمهمترین عوامل موفقیت یک فروشگاه موقعیت مکانی آن است مقیت مکانی فروشگاه یک عامل حیاتی دربخش مصرف کنندگان فروشگاهی به حساب می آید و این عامل یک مزیت رقابتی بادوام و با ثبات است که توسط رقبا قابل کپی برداری نیست 

ج) ارتباط باتامین کنندگان کالا :

توسعه ارتباطات محکم و قوی باتامین کنندگان کالا شرایطی به وجود 'می آورد که فروشگاهها به افزایش ارتقاء فعالیت های اختصاصی خود قادر باشند که این فعالیت ها عبارتند از :

1.      فروش بعضی از  کالاهای انحصاری در منطقه 

2.      خریدکالا با قیمتی پایین تر و یا در شرایطی بهتر نسبت به رقبایی که ارتباطات ضعیف تری دارند 

3.      در یافت و تحویل کالاها در زمان کوتاهتر 

ارتباط با تامین کنندگان کالا ها مشابه ارتباط با مشتریان بهمثابه مزیت رقابتی مناسبی است که در دراز مدت توسعه می یابد و از طرف رقبا به سادگی قابل جبران نخواهدبود 

د ) کارکنان و پرسنل متعهد و موثر Effeetive committed employees   

فعالیت فروشگاهی فعالیتی است که ارتباط عمیق و غیر قابل انگاری میان کارکنان و پرسنل فروشگاه ایجاد نماید که در راستای چنین فعالیتی شاغلین فروشگاه نقش موثری در ارائه خدمات به مشتری  و ایجاد وفاداری در آنها نسبت به فروشگاه ایفا مینمایند 

 همچنین دانش و آگاهی پرسنل و مهارت آنها برای دستیابی به اهداف فروشگاه موثر است و به عنوان یکی از عوامل حیاتی موقعیت در صنعت فروشگاهی محسوب می شود 

5)هزینه های عملیاتی و اجرایی پایین  Low cost operations :

کلیه فروشگاهها معمولا نسبت به وضعیت هزینه ای خود نگران هستند هزینه ها در فعالیت های فروشگاهی و خرده فروشی حتی برای فروشگاههایی که درآمدبسیار بالایی دارند بسیار مهم وحیاتی است فروشگاهها همواره تلاش میکنند تا با پایین آوردن هزینه های عملیاتی سود خالص را افزایش داده واز طریق افزایش سود آوری میزان سرمایه گذاری برروی جاذبه های فروشگاهی وارائه خدمات مطلوب به مشتریان راارتقاء بخشیده و در نهایت موجبات افزایش فروش رافراهم آورند.

به طور مثال فروشگاههای Wal-mart به منظور کاهش هزینه های توزیع کالا در نزدیکی تعدادی از فروشگاهها انبارهایی احداث نموده است .

v    استراتژی های رشد Growth  stratejies

چهار مدل از فرصتهای رشد که ممکن است فروشگاهها به آن دست یابند . عبارت است از 

1-    نفوذ در بازار

2-    توسعه و گسترش بازار 

3-     گسترش چار چوب فروشگاهی 

4-    تنوع

1-    نفوذ در بازار Market penetration

یکی از فرستهای نفوذ در بازار سرمایه گذاری مستقیم بر روی مشتریان کنونی فروشگاههاست .

*از جمله رویکرد هایی که برای افزایش نفوذ در بازار میتوان استفاده نمود عبارتند از :

1-1: فروشگاهها میتوانند با ایجاد شرایط مناسب ، تعداد دفعات بازدید مشتریان را افزایش داده و میزان خرید آنها را در هر بار مراجعه افزایش دهند .

2-1: جذب مشتریان جدید از طریق گشایش فروشگاهها بیشتر و افزایش ساعت کاری فروشگاههای موجود 

3-1: نمایش کالاهای متنوع که منجر به افزایش خرید تفننی و خرید بدون برنامه مشرتیان خواهد شد 

4-1: آموزش پرسنل فروش 

5-1: افزایش کالاهای مکمل برای تکمیل سبد کالایی مشتریان 

2-   توسعه بازارMarket expansion :

فرصت های مناسب برای توسعه بازار را میتوان به طرق مختلف ایجاد نمود از جمله :

1-2: ایجاد واحدهای جدید کالایی / خدماتی .

2-2: افزایش تنوع خدمات ارائه شده به مشتریان .

3- 2: احداث فروشگاههایی مناسب با سلیقه مشتریان در مکان های جغرافیایی جدید .

شایان ذکر است که استفاده از فرصتهای توسعه بازار به دلیل بالا بودن میزان ریسک آن ، نیاز به اطلاعات دقیق و عملی تری از مشتریان و نیازهای بازار دارد 

3-   توسعه چارچوب فعالیت فروشگاه :

فروشگاههای می توانند در زمینه توسعه فعالیت های خود ، به نیازها و خواسته های مشتریان در یک چار چوب جدید و در یک بازار هدف مشابه توجه نمایند . افزودن چنین کالاها و خدماتی به طرح کلی فروشگاه با سرمایه اندکی قابل اجراست  

4-   تنوع : Diversification

فروشگاه میتواند با ایجاد هدف بازار جدید و شناسایی خواسته های مشتریان در شرایط ( کنونی / مشتریان جدید ) و شناسایی وجه مشترک آنان و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت ، بازار جدیدی برای افزایش فروش ایجاد نماید .

v    استراتژی ارتباطات مشتری در بخش فروشگاهای customer communications strategg

ارتباطات : ارتباطات فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه ، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیامهای کلامی و یا غیر کلامی بیان گردیده ، پس ارسال ، دریافت و ادراک میگردد

مکانیسم سیستم ارتباطات به منظور تنظیم خواسته ها و مطالبات مشتریان مد نظر قرار می گیرد که بر اساس آن ، صاحبان فروشگاهها ی موفق ، مایلند بدانند که چه چیزی مطلوب مشتریان آنهاست ، بدین سبب ، خواسته ها و پیام مشتریان بایستی به شکل شفاف و صحیح از یک مسیر واحد و مشخص به دست آید و توسط مدیران فروشگاها با نظم خاصی در برنامه های استراتژیک فروشگاه قرار گیرد 

v    نیاز به ارتباط موثر:

به منظور اجرای سیاست ارتباطات مشتری در یک فروشگاه ، تلاش می شود مزیت های موجود در فروشگاه را با سایر رقبا مقایسه نمود و مشتریان رااز این امر آگاه ساخت 

به عبارت دیگر فروشگاهها باید تغییرات مثبتی در احساس ، دیدگاه و نگرش مشتریان واقعی و بالقوه به وجود آورند واز این طریق است که می توانند مزیت های رقابتی به دست آورند .

v    انواع ارتباطات :

تعداد زیادی انتخاب برای پیام های ارتباطی با مشتریان وجود دارد از میان مجموع روشهای ارتباطی که میتوان شناسایی کرد ، با اهمیت ترین و ضروری ترین آ‹ها را می توان به دو دسته ( شخصی –  و غیر شخصی ) تقسیم نمود .

هر شخصی که در فروشگاه  و یا یک فعالیت خرده فروشی مشغول به کار است وظیفه و مسئولیت بزرگی برای توسعه و پیشبرد اهداف و آرمانهای شرکت به عهده دارد .

هر کدام ازکارکنان فروشگاه نقش موثری در ایجاد رضایتمندی مشتری و موقعیت بازار آن فروشگاه ایفا میکند بدین دلیل ، مدیران فروشگاه باید کلیه پرسنل خود را در این زمینه آگاه و رفتار آنها را ( نظارت – ارزیابی و کنترل ) نمایند .

به منظور ارائه کالا به مشتری باید شرایط مناسبی را برای اجرای سه مرحله :

1-    قبل از خرید ( امکان جستجو و تحقیق – مقایسه )

2-    هنگام خرید ( ارائه تسهیلات مناسب 

3-    وبعد از خرید( ارائه خدمات تحویل ، نصب ، راه اندازی و آموزش ) 

برای او مهیا نمود تا بتوان رضایت اورا حاصل نموده و ارتباط شایسته ای با او برقرارکرد 

اجرای چنین برنامه هایی علاوه بر ( سرمایه گذاری کافی برای تامین تجهیزات)( به پرسنل شایسته و آموزش دیده ) هم نیازمند است تا بتوان خدمات مناسبی مهیا و ارائه نمود . ***

v    وظایف اجرایی برنامه ارتباطات :

پس از تامین کالا برای فروشگاه که برنامه ای بسیارمهم برای مدیران فروشگاه است . اقدام بعدی برای مدیران فروشگاها ، تدوین برنامه ها و تصمیمات اجرایی برای ارتباط با مشتریان به منظور جذب آنها به فروشگاهها و سایتهای اینترنتی و ترغیب و تشویق آنها برای خرید کالاست .

فروشگاههای زنجیره ای ازطریق موارد زیر با مشتریان ارتباط برقرار می کنند 

1-    تبلیغات 

2-    محرکها و انگیزه های فروش 

3-    ارتباط های عمومی 

4-    فضای فروشگاه 

5-    نمایش و نحوه عرضه کالا 

6-    پرسنل و کارکنان فروش 

هدف از بر قراری این ارتباط (خبردادن ، متقاعد کردن ، یاد آوری کردن ) میباشد 

1-    خبر دادن : اولین وظیفه اجرای برای برنامه ارتباطات فروشگاه با مشتری ، دادن اخبار مورد نیاز مشتری در خصوص ( کالاها – خدمات – و سایر مشخصات فروشگاه )  از قبیل ( آدرس – تلفن – سایت اینترنتی – E-mali – تنوع کالا – بخشهای فروشگاه – وخدمات موجود در فروشگاه ) است تا از این طریق ، مشتریان با شرایط وضعیت فروشگاه آشنان شوند 

2-    متقاعد کردن : دومین وظیفه مدیران فروشگاهی به منظور ارتباط با مشتریان ، ترغیب نمودن و ایجاد انگیزه در مشتریان جهت بازدید از فروشگاه و نهایتا" خرید کالا و استفاده از خدمات موجود در فروشگاه است . مانند ، توزیع جوایز ، اجرای مسابقه ، تخفیفهای ویژه ، برنامه های تفننی ، تفریحی 

3-    یادآوری کردن : تمام فروشگاهها به این موضوع واقف و آگاه هستند که یکبار خرید مشتری از فروشگاه برای حیات و  بقای فروشگاه کافی نیست ، و مدیران فروشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند که خرید ، توسط مشتری تداوم یابد و باتوجه به اینکه در یک محیط رقابتی ، سایر رقبا اقدام به ا رائه کالاها و خدمات جدید تری مینمایند . احتمال جذب مشتریان یکدیگر وجود دارد بدین لحاظ ، مدیران فروشگاهها باید با روشها و سیاستهای خاص مشتریان را به فروشگاه وفادار نمایند که این امر ، ازطریق شناسایی بهترین مشتریان و ارائه ( کارت تخفیف – خبر نامه – ارسال لیست کالاهای و خدمات جدید – بن کالا – آگاه کردن مشتریان از حراجی ها و فروشگاهها ی فوق العاده ) به آنها صورت می گیرد .

v    روشهای برقراری ارتباط با مشتریان :

1)      ارتباطات غیر شخصی با هزینه ( تبلیغات  ، فضای فروشگاه ، وب سایت ، محرکهای فروش)

2)      ارتباطات انسانی با هزینه ( پرسنل فروش ، ایمیل )

3)      ارتباطات انسانی بی هزینه ( محاوره های دهان به دهان )

4)      ارتباطات غیر شخصی کم هزینه ( ارتباط عمومی)

1-   ارتباطات غیر شخصی با هزینه :

ارتباطات غیر شخصی با هزینه شامل(تبلیغات ، فضای فروشگاه ، وب سایت ، محرکهای فروش و.....) می باشد 

ü     تبلیغات : یکی از روشهای ارتباطات با هزینه است که تاثیر مناسبی در جذب مشتریان نسبت به فروشگاه دارد که معمولا از طریق( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ، بیلبورد و.......) صورت می گیرد .

             فروشگاه های زنجیره ای معمولا بین 3تا 5 درصد از درآمد خود را صرف هزینه های تبلیغاتی می کنند 

ü     محرکهای فروش: یک ارزش افزوده برای مشتری محسوب می شود که او را برای بازدید و خرید از فروشگاه ترغیب می نماید. مانند ( بن کالا، کوپن ، جوایز ، برگزاری مسابقه ) که برخی از تامین  کنندگان کالا به منظور جلوگیری از استوک و ماندگاری بیش از حد کالاهایشان در فروشگاهها ، اقدام به توزیع بن خرید کالاهای خود می نمایند .

استفاده از محرکها و انگیزه های فروش به طور معمول در کوتاه مدت موثر است ، استفاده از چنین روشی در دراز مدت ، تاثیر قابل ملاحظه ای در جذب مشتریان نخواهد داشت ؛ زیرا فروشگاه عامل جذب کننده نیست و مشتریان صرفا به خاطر کالای مورد نظر و استفاده از ارزش افزوده مازاد جذب فروشگاه میشوند  اما متاسفانه مدیران فروشگاهها به دلیل اثر گذار سریع چنین روشی ، از اجرا و تدوین برنامه های جایگزین و مزیت های بلند مدت غافل می شوند که پس از مدتی چنین فروشگاههای دچار مشکل می گردد 

ü     نمایش و نحوه عرضه کالا در فروشگاه : این روش نیز از روشهای بسیار موثر در ارتباط با مشتریان و جذب آنها در فروشگاههاست ، تحقیقات گسترده نیز نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل جذب مشتریان در فروشگاه ، جذابیت فروشگاه و شیوه نمایش کالاهاست 

ü     فضای داخلی فروشگاه : نیز از دیگر روشهای غیر شخصی با هزینه است که شامل ( روشنایی ، درجه حرارت ، صدا و موزیک ، ویترین ، قفسه ها و لاین ها و ......)

2-   ارتباطات انسانی باهزینه :

ü     پرسنل فروش در فروشگاه : از اصلی ترین عناصر ارتباطات انسانی هزینه دار با مشتریان است  پرسنل فروش و فروشنده ها در فروشگاهها ، اصولا به عنوان دستیار وهمکار مشتریان محسوب می شوند و در این فرآیند ارتباطی ، بسیار موثر واقع شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را رودر رو و چهره به چهره به آنان منتقل می کنند 

ü     E-mali : یکی دیگر از روشهای انسانی با هزینه است که فروشگاههای زنجیره ای الکترونیکی با استفاده از آن ( لیست کالاهای جدید – فهرست قیمتها – حتی فاکتور – و سفارشات مشتریان ) را دریافت و ارسال مینمایند .

3-   ارتباطات غیر شخصی کم هزینه : 

         اصلی ترین روشها برای ایجاد ارتباطات غیر شخصی کم هزینه با مشتریان ، استفاده از تبلیغات عمومی در                  ( سطح شهر، کتابهای زرد ، کاتالوگها ، استادیوم های ورزشی ، اتوبوسها ی شرکت واحد و ..............) است که در ایران ، استفاده از چنین روشهایی متداول می باشد . اما نسبت به سایر کشورها جزء روشهای کم هزینه تلقی         نمی شود 

4-   ارتباطات انسانی بی هزینه :

در نهایت یکی از روشهای مناسب و موثر در ایجاد ارتباط با مشتریان و جذب آنان در فروشگاهها صحبت ها ، گفتگوها و نقل قول هایی است که در باره فروشگاهها صورت می گیرد . معمولا ارتباطات محاوره ای با ( دوستان ، اقوام ، آشنایان و ......) می تواند جاذب یا دافع فروشگاه باشد .

 

اصول مکان یابی فروشگاهی (store location)

مقدمه :

برنامه ریزی مکانی ، به ساماندهی نقاط توزیع فروشگاهها وترتیب قرارگرفتن ومراکز توزیع به منظور رفاه و آسایش مصرف کنندگان می پردازد

یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک فروشگاه ، موقعیت آن است . زیر یک موقعیت مناسب ، علاوه بر اینکه خدمات رفاهی قابل توجهی را برای مشتری ایجاد مینماید ، اهمیت ویژه نیز از لحاظ میزان فروش ، برای فروشگاه دارد .

اتخاذ تصمیم در خصوص موقعیت فروشگاه بسیار مهم است ، زیر ا تغییر دادن محل فروشگاه ، یا بسیار مشکل است و یا زیان بالایی به همراه دارد اگر فروشگاه در خصوص قیمت گذاری و تامین کالاها دچار اشتباه و مشکل شود این معضل قابل جبران است ؛ اما اگر چنین اشتباهی درخصوص انتخاب محل و موقعیت فروشگاه صورت پذیرد جبران آن بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود 

تصمیم گیریی در مورد محل و موقعیت فروشگاه به سه عامل اصلی و اساسی زیر بستگی دارد :

1-    مشتریان   (Customers) 

2-    محیط عمومی شهر   (Generad area)

3-    محل اختصاصی فروشگاه  (specific site)

 موقعیت فروشگاه و مشتری :

بزرگترین عامل تعیین کننده در موقعیت ایده آل یک فروشگاه هدف بازار آن فروشگاه است  بطور مثال اگر هدف بازار آسایش و رفاه مشتری باشد ؛ بنابر این ، در انتخاب محل فروشگاه باید به رفاه و آسایش مشتری ، توجه ویژه ای نمود 

در واقع آنچه آسایش مشتری محسوب می شود ، بستگی به نیاز و توقع مشتری از فروشگاه دارد که این آسایش ازدیدگاه مشتریان متفاوت است ، که البته می توان با تحقیق برروی خواسته های مشتریان،  به یک نیاز سنجی واقعی رسید و سپس با تحلیل شاخص های مورد نظر ، به یک جمع بندی مناسب و واقعی برای احداث فروشگاه دست یافت ؛

به طور مثال ، عوامل ( کیفیت – خدمات – سرویس های رفاهی – پارکینگ و .....) می تواند تامین کننده خواسته مشتری باشد .

موقعیت فروشگاه و محیط عمومی شهر : 

عوامل تعیین کننده محیط  عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت فروشگاه ، عبارت از :

الف ) تجزیه ئتحلیل ناحیه تحت پوشش 

ب) تعیین پتانسیل فروش در سطوح مختلف شهر 

ج) انتخاب محل فروشگاه ، متناسب با اهداف بازار

تجزیه و تحلیل ناحیه تحت پوشش: 

تجزیه وتحلیل ناحیه تحت پوشش ، با مسائل جغرافیایی بسیاری در ارتباط است . عوامل موثر واساسی براندازه و شکل ناحیه تحت پوشش ؛عبارت اند از:

 

1-    جاذبه های تجاری مرکز خرید که شامل : 

1.      اشکال فروشگاههای بزرگ 

2.      تنوع وجداسازی کالاهای پیشنهادی 

3.      نحوه تحویل کالا و سایر خدمات خرده فروشی 

4.      اعتبار و شهرت خرده فروشی های بزرگ و عمده 

5.      تسهیلات بانکی 

6.      تسهیلات پارک اتومبیل 

7.      محدودیتهای ترافیکی 

 

2-    جذابیت های اجتماعی تفریحی 

3-    توزیع و پراگندگی جمعیت 

4-    میزان رشد و تراکم جمعیت 

5-    الگوی مصرف منطقه و شهر 

6-    بعد مسافت برای دسترسی به فروشگاه 

7-    خطوط حمل و نقل ( جاده ، سیستم ریلی ، اتوبوس و .........)

8-    میزان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی ( روزنامه ، کتاب ، مجلات ، رادیو وتلویزیون و.........)

9-    میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی 

10-سایر مراکز خرید رقیب در نزدیکی بازار هد ف

11-مکان شناسی طبیعی از سطح بازار

v    سطوح تجاری : 

سطوح تجاری ، سطوحی هستند که به وسیله مغازه های کوچک ، مغازه های شخصی و سوپر مارکت ها بازار راتشکیل می دهند که بیشترین و عمده ترین تاثیر برروی اندازه ناحیه تحت پوشش توسط سطوح تجاری شخصی معین می گردد

عوامل محلی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موقعیت فروشگاه میگذارد که این عوامل ، عبارتنداست از:

1-    ارتباط محل سایت با مرکز خرید اصلی و همچنین ناحیه تحت پوشش

2-    میزان دسترسی به موقعیت فروشگاه ( site)

3-    توانایی و قدرت رهگیری تجاری ، مانند قرارگرفتن فروشگاه در مسیر عبور عابرین 

4-    جذابیت های محیطی 

5-    هماهنگی و متناسب بودن باسایر فعالیت های تجاری محل ، ( بورس )

6-    شناسایی و ارزیابی فروشگاههای رقیب از لحاظ موقعیت اندازه و شکل و ویژگیها و توانمندی ها

 

v    شرایط اختصاصی محل فروشگاه : 

 

پس از ارزیابی شرایط و عوامل عمومی موقعیت فروشگاه به این شاخص های اختصاصی باید توجه نمود :

الف ) متناسب بودن محل فروشگاه با هدف 

ب ) تناسب اجاره بها و یا قیمت خرید زمین که در این صورت هزینه های سنگینی به مجموعه تحمیل نمی شود 

ج) هماهنگی و تناسب محل از لحاظ سمت ، جهت و اندازه محل فروشگاه که میتواند برروی تقویت و یا تضعیف فروش موثر باشد 

 

v    تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه (site research)

 

به منظور کنترل نهایی و تعیین کارایی محل فروشگاه پیشنهادی ، عوامل و شاخص های تکمیل که باید مورد توجه قرارگیرد عبارت اند از:

 

1-    تعداد جمعیت عابر پیاده و وسایل نقلیه که از نزدیک محل فروشگاه در مقایسه با موقعیتهای مشابه تردد میکنند 

2-    محل فروشگاه باید متناسب باسایر مشاغل در محدوده مورد نظر باشد 

3-    چهره و نمای محل فروشگاه باید با دپارتمان های فروشگاه متناسب باشد 

4-    تخمین و برآورد فرو ش کل در یک واحد خرده فروشی جدید 

5-    درصد سهم بازار از طریق فروشگاههایی که از لحاظ اندازه و کیفیت در ناحیه تحت پوشش مشابه می باشند 

6-    سهم رقبا به وسیله اندازه گیری شاخص هایی چون اندازه خالص سطح فروش تعداد فروشنده های تعداد صندوقها و تنوع کالا و قیمت کالاها به روش قیاسی مشخص گردد 

7-    برای آگاهی سرمایه گذار از میزان بازگشت سرمایه باید سود ناویژه برای هر بخش از کالاها تخمین و برآورد گردد 

8-    شناسایی ترکیب کالاها و محصولات بر اساس الگوی مصرف در ناحیه تحت پوشش

9-    بر آورد هزینه های سرمایه ای شامل هزینه های ساختمانی هزینه های اقلام سرمایه ای و ثابت 

10-برآورد هزینه های عملیاتی و سود خالص

 

 کسری و مغایرت کالاها در فروشگاهها

مقدمه :

               مدیریت فروشگاهی که از آن به عنوان یکی  از پیچیده ترین مدیریت ها در سطح بنگاههای اقتصادی نام می برند ، برمبنای چهار رکن اساسی فعالیت می کند که شامل:

1-     شکل و نحوه معاملات تجاری 

2-     نمایش و ارائه کالا 

3-     خدمات مشتری 

4-     ارتباطات با مشتری 

یکی از بزرگترین و مهمترین معضلات در فروشگاهها دنیا کسری کالاهاست که به طورمرتب در حال رشد است این کسری مربوط به ( سرقت ، دزدان فروشگاهی ، فروشنده های کلاهبردار، اشتباهات اجرایی ) بوده است 

با توجه به بررسی های انجام شده در فروشگاههای معتبر دنیا مقدار کسری کالاها در فروشگاه حدودا" یک درصد فروش خالص پیش بینی شده است که کل کسری فروشگاه شامل :

1-    دزد بری فروشگاه 

2-    کاهش کالا 

3-    مغایرت حسابها 

4-    سرقت 

5-    عدم وصول چکها و اعتبارات است 

این بررسی ها همچنین نشان می دهد که به طور متوسط 42 درصد از کسری های عمومی مربوط به شاغلین دزد  در فروشگاههاست 

32 درصد مربوط به دزدان فروشگاهی که از بیرون می آیند و26 در صد مربوط به اشتباهات سیستم و افراد است